ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՀՄ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՀՀ ԱՍՀՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հուլիսի 23-ին Համերաշխության կենտրոնի Հայաստանյան գրասենյակի հետ համագործակցության արդյունքում Թեթև արդյունաբերության աշխատողների ՃՀՄ ակտիվի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանի և ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Ալվարդ Պետրոսյանի հետ։
Հանդիպման ընթացքում քնննարկվեցին ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում առաջիկայում սպասվող փոփոխությունները, ինչպես նաև տեսչական մարմնի լիազորությունները։
Ճյուղային հանրապետական միության ակտիվի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան հարց ու պատասխանի միջոցով ստանալ որոշակի պատասխաններ իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՀՄ 6-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՍԻՆ

2022թ․ մայիսի 9-ին Ծաղկաձորում կայացավ Հայաստանի Թեթև արդյունաբերության աշխատողների  արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության 6-րդ համագումարը։ 
Հաշվետու զեկուցումներով հանդես եկան ՃՀՄ նախագահ Սրապիոն Առաքելյանը՝ 26/11/2016թ․ մինչև 01/03/2022թ․ ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ,  վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ Վարդուշ Գևորգյանը՝ 2016-2022թթ․ ՃՀՄ ֆինանսատնտեասկան գործունեության մասին և մանդատային հանձնաժողովի նախսագահ Նարինե Ոսկանյանը՝ համապատասխան զեկույցով։
Համագումարը հաստատեց նախապատրաստող հանձնաժողովի կողմից  ներկայացված աշխատանքային մարմինները՝ նախագահության, քարտուղարության, ձայները հաշվող հանձնաժողովի, խմբագրական հանձնաժողովի և մանդատային հանձնաժողովի կազմերը։
Ելույթներ ունեցան.
1․ Գյումրիի «Նելլի» ՍՊԸ գլխավոր հաշվապահ Կարինե Գրիգորյանը
2․ «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ Նելլի Չուխաջյանը
3․ «Սաթենկար» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ Աննի Ավետիսյանը
4․  Գյումրիի «Արշալույս» ԲԲԸ տնօրենի օգնական Լիանա Պետրոսյանը
5․ «ՍԱՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի արհկոմի նախագահ Լալա Թորոսյանը
6․  Հայաստանում Տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի գլխավոր հաշվապահ Անիչկա Խաչատրյանը
7․  Գյումրիի «Արթենիա» ՍՊԸ վարպետ Գեղամ Զառաֆյանը
8․  ՀԱՄԿ ներկայացուցիչը, ՀԱՄԿ կազմակերպաուսումնական կենտրոնի ղեկավար Էլեն Մանասերյանը
Համագումարը ՃՀՄ խորհրդի և նախագահության՝ 2016/12-2022/3թթ․ ժամանակաշրջանի կատարած աշխատանքները գնահատեց բավարար։ Հաստատվեցին նաև վերաստուգիչ և մանդատային հանձնաժողովների հաշվետու զեկույցները։ 
ՃՀՄ նախագահ միաձայն վերընտրվեց Սրապիոն Առաքելյանը: Վերաստուգիչ հանձնաժողովի կազմում ընտրվեցին Վարդուշ Գևորգյանը, Վիկտորիա Հարությունյանը և Անիչկա Խաչատրյանը։
Տեղի ունեցավ վերաստուգիչ հանձնաժողովի առաջին նիստը, որի ընթացքում նախագահ վերընտրվեց Վարդուշ Գևորգյանը։
Համագումարի ընթացքում ընտրվեցին ՃՀՄ խորհրդի կազմը՝ բաղկացած 13 հոգուց, և ՃՀՄ նախագահության կազմը՝ բաղկացած 7 հոգուց։ 
Խորհրդի կազմում առաջադրվեցին․ 
1.    Սրապիոն Առաքելյանը՝ ՃՀՄ նախագահ
2.    Արաքսի Ավագյանը՝ ՃՀՄ նախագահի տեղակալ-հաշվապահ
3.    Լալա Թորոսյանը՝ «ՍԱՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի արհկոմի նախագահ
4.    Նելլի Չուխաջյանը՝ «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ 
5.    Աննի Ավետիսյանը՝ «Սաթենկար» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
6.    Նարինե Ոսկանյանը՝ «Արշալույս» ԲԲԸ արհկոմի նախագահ
7.    Արևհատ Նալբանդյանը՝ «Նուբարաշենի Տրիկոտաժ» ԲԲԸ արհկոմի նախագահ
8.    Հարություն Կիրակոսյանը՝ Գյումրիի «Արթենիա» ՍՊԸ տնօրեն
9.    Կարինե Գրիգորյանը՝ Գյումրիի «Նելլի» ՍՊԸ գլխավոր հաշվապահ
10.    Հասմիկ Սարգսյանը՝ Հայաստանում Տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի արհկոմի նախագահ
11.    Սեդա Բալոյանը՝ «Անուշ-ՏԱՄ» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
12.    Էրեն Բարսեղյան՝ Վանաձորի «Բազում» կարի կոպերատիվի արհկոմի նախագահ
13.    Ալեքսան Գյուլբեկյանը՝ «Գյուլբեկյան» ՍՊԸ տնօրեն

Համաձայն ՃՀՄ կանոնադրության՝ նախագահի առաջարկությամբ ՃՀՄ նախագահի տեղակալ առաջադրվեց հաշվապահ Արաքսյա Ավագյանը՝ՃՀՄ նախագահի տեղակալ-հաշվապահ պաշտոնում:
Խորհրդի որոշմամբ ընտրվեց նախագահության հետևյալ կազմը․
1.    Սրապիոն Առաքելյան՝ ՃՀՄ նախագահ
2.    Արաքսի Ավագյան՝ ՃՀՄ նախագահի տեղակալ-հաշվապահ
3.    Լալա Թորոսյան՝ «ՍԱՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի արհկոմի նախագահ
4.    Նելլի Չուխաջյան՝ «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ 
5.    Աննի Ավետիսյան՝ «Սաթենկար» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
6.    Նարինե Ոսկանյան՝ «Արշալույս» ԲԲԸ արհկոմի նախագահ
7.    Հասմիկ Սարգսյան՝ Հայաստանում Տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի արհկոմի նախագահ
Համագումարի ընթացքում հաստատվեց նաև ՃՀՄ 2022-2026թթ․ գործունեության ծրագիրը և ներկայացված որոշման նախագիծը։ Խորհրդի նորընտիր նախագահությանը հանձնարարվեց արհկոմների հետ համատեղ անվերապահորեն իրականացնել գործունեության ծրագիրն ու ՀԱՄԿ-ի 2022թ. միջոցառումների պլանը: Խմբագրական հանձնաժողովին հանձնարարվեց հաշվետու զեկուցման և ելույթների բովանդակության հիման վրա կազմել ծրագիր և ուղարկել կազմակերպություններին՝ որպես առաջիկա 5 տարվա գործունեության ծրագիր։ 
Ս․ Առաքելյանը շնորհավորեց պատգամավորներին՝ համագումարը հաջող անցկացնելու կամապցությամբ՝ մաղթելով առողջություն և անխափան աշխատանք։ Տեղի ունեցավ նաև պարգևատրում կատարած բարեխիղճ արտադրական արհմիութենական աշխատանքի համար։ 
ՀԱՄԿ-ի պատվոգրով պարգևատրվեցին․
1․  «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ Նելլի Չուխաջյանը
2․ «ՍԱՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի արհկոմի նախագահ Լալա Թորոսյանը
3․  «Արշալույս» ԲԲԸ արհկոմի նախագահ Նարինե Ոսկանյանը
4․  ՃՀՄ վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ Վարդուշ Գևորգյանը
5․ «Սաթենկար» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ Աննի Ավետիսյանը

ՃՀՄ-ի պատվոգրով պարգևատրվեցին․
1․ Հայաստանի Տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի գլխավոր հաշվապահ Անիչկա Խաչատրյանը
2․ «Արշալույս» ԲԲԸ տնօրենի օգնական Լիանա Պետրոսյանը
Համագումարի հանձնարարությամբ՝ Սրապիոն Առաքելյանի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքեց պատգամավոր, համագումարի նախագահության անդամ Նելլի Չուխաջյանը։
Պարգևատրումները կատարեցին ՀԱՄԿ-ի կազմակերպաուսումնական կենտրոնի ղեկավար Էլեն Մանասերյանը և Թեթև արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ նորընտիր նախագահ Սրապիոն Առաքելյանը։
 

Սեմինար Թեթեւ արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ արհմիութենականների համար

Մայիսի 7-9-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցավ ՀԱՄԿ-ի և Solidarity Center-ի Հայաստանյան գրասենյակի համատեղ սեմինարը Թեթև արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության արհմիութենականների համար։

Ի՞նչ կառույց է արհմիությունը, ի՞նչ իրավունքներ ու գործառույթներ ունի այն Հայաստանում և ի՞նչ արդիական խնդիրներ է դնում իր առաջ․ եռօրյա սեմինարը հագեցած էր այս թեմաների վերաբերյալ օգտակար տեղեկություններով, խմբակային աշխատանքներով և քննարկումներով։ ՀԱՄԿ-ի ուսումնակազմակերպչական կենտրոնի ղեկավար Էլեն Մանասերյանը ներկայացրեց ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի հիմնական դրույթները, կոլեկտիվ պայմանագիրը, արհմիութենական սկզբնական կառույցներ-ՃՀՄ-ՀԱՄԿ եռաստիճան համակարգի առանձնահատկությունները։

Հետաքրքիր քննարկում ծավալվեց արհմիութենական առաջնորդության վերաբերյալ, որի ընթացքում մասնակիցները կիսվեցին իրենց պատկերացումներով այն մասին, թե ինչ որակներ պիտի ունենա արհմիութենական առաջնորդը։ Ակտիվ ներգրավվեցին նաև պրակտիկ խմբային առաջադրանքների, իրավագիտակցությունն ու փոխգործակցությունը խթանող դերային խաղերի մեջ։

«Կարևոր է իմաստավարել արհմիությունների դերը ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին համապատասխան և անկյունաքարային դարձնել աշխատանքային իրավունքի պաշտպանությունը»,- նշեց Էլեն Մանասերյանը։

Վերջին նորություններ

ՀԱՄԿ-ի երիտասարդական հանձնաժողովի այցը Հրազդան խոշորացված համայնք

2022 թ. օգոստոսի 14-ին ՀԱՄԿ-ի և «Solidarity Center» («Համերաշխության կենտրոն») հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ ՀԱՄԿ-ի երիտասարդական …
18/08/2022

«Կոլեկտիվ բանակցություններն աշխատավայրում» թեմայով սեմինար

Օգոստոսի 12-14-ը Ջերմուկ քաղաքում ՀԱՄԿ-ի Կազմակերպաուսումնական կենտրոնի և <Համերաշխության  կենտրոն> հայաստանյան  գրասենյակի համագործակցության &n…
15/08/2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ ՇԻՆԱՐԱՐԻ ՕՐՎԱ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Հայաստանում օգոստոսի 13-ին նշվում է Շինարարի օրը: Այդ կապակցությամբ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան իր շնորհավորանքն ու երախտագիտությունն է հղում …
11/08/2022

ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՀՄ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՀՀ ԱՍՀՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հուլիսի 23-ին Համերաշխության կենտրոնի Հայաստանյան գրասենյակի հետ համագործակցության արդյունքում Թեթև արդյունաբերության աշխատողների ՃՀՄ ակտիվի մասնակցությամբ տեղի…
29/07/2022

ԱՐՀՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ ԾԱՂԿԱՁՈՐՈՒՄ

Հուլիսի 19-22-ը Ծաղկաձորում կայացավ ՀԱՄԿ-ի և Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի համատեղ արհմիութենական ամառային դպրոցը։ Չորս հագեցած օրերի ընթացքում մասնակիցները ծանոթաց…
29/07/2022

«Աշխատողների հզորացումն աշխատանքային բարեփոխումների միջոցով» թեմայով քննարկում

Հուլիսի 18-ին ՀՀ-ԵՄ միջև Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի  քաղաքացիական հասարակության համատեղ մշտադիտարկման շրջանակում տեղի է ունեցել &…
20/07/2022

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔ
ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԻ ԵՎ ՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻ ՕՐՎԱ ԱՌԹԻՎ

 Հուլիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետությունում նշվում է Հանքագործի և մետալուրգի օրը:  Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան շնորհավորում է Հայաստանի …
15/07/2022

ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՅԻ ՏԱՂԱՎԱՐՈՒՄ

ՀԱՄԿ-ի և Friedrich-Ebert-Stiftung հիմնադրամի համատեղ նախաձեռնությամբ բացված ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ մասնակիցներից ԵՊՀ ուսանողներ Արթուր Ադամյանն ու Յուրի Մով…
08/07/2022

Տեղի ունեցավ Հայաստանի առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ հերթական VI-րդ համագումարը

Ս.թ. հուլիսի 2–ին տեղի ունեցավ Հայաստանի առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ  հերթական VI-րդ համագումարը, որին մասնակց…
04/07/2022

ԱՄՓՈՓՎԵՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Հունիսի 28-ին ամփոփվեց ՀԱՄԿ-ի և Friedrich-Ebert-Stiftung հիմնադրամի համատեղ նախաձեռնությամբ բացված ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ գործունեությունը։ 12 մոդուլների …
01/07/2022

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ, ՍՊԱՌԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հունիսի 24-26-ը Ծաղկաձորում ՀԱՄԿ-ի և Solidarity Center-ի հայաստանյան գրասենյակի համագործակցությամբ տեղի ունեցավ սեմինար Առեվտրի եվ հասարակական սննդի, սպառկոոպեր…
29/06/2022

«ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Հունիսի 20-22-ը Ծաղկաձորում ՀԱՄԿ-ի և Solidarity Center-ի հայաստանյան գրասենյակի համատեղ ջանքերով տեղի ունեցավ կոնֆերանս ՀԱՄԿ-ի և արհեստակցական կազմակերպությունն…
24/06/2022
Տեսանյութեր
Սոցիալական գործընկերներ
Միջազգային գործընկերներ