ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՀՄ 6-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՍԻՆ

2022թ․ մայիսի 9-ին Ծաղկաձորում կայացավ Հայաստանի Թեթև արդյունաբերության աշխատողների  արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության 6-րդ համագումարը։ 
Հաշվետու զեկուցումներով հանդես եկան ՃՀՄ նախագահ Սրապիոն Առաքելյանը՝ 26/11/2016թ․ մինչև 01/03/2022թ․ ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ,  վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ Վարդուշ Գևորգյանը՝ 2016-2022թթ․ ՃՀՄ ֆինանսատնտեասկան գործունեության մասին և մանդատային հանձնաժողովի նախսագահ Նարինե Ոսկանյանը՝ համապատասխան զեկույցով։
Համագումարը հաստատեց նախապատրաստող հանձնաժողովի կողմից  ներկայացված աշխատանքային մարմինները՝ նախագահության, քարտուղարության, ձայները հաշվող հանձնաժողովի, խմբագրական հանձնաժողովի և մանդատային հանձնաժողովի կազմերը։
Ելույթներ ունեցան.
1․ Գյումրիի «Նելլի» ՍՊԸ գլխավոր հաշվապահ Կարինե Գրիգորյանը
2․ «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ Նելլի Չուխաջյանը
3․ «Սաթենկար» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ Աննի Ավետիսյանը
4․  Գյումրիի «Արշալույս» ԲԲԸ տնօրենի օգնական Լիանա Պետրոսյանը
5․ «ՍԱՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի արհկոմի նախագահ Լալա Թորոսյանը
6․  Հայաստանում Տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի գլխավոր հաշվապահ Անիչկա Խաչատրյանը
7․  Գյումրիի «Արթենիա» ՍՊԸ վարպետ Գեղամ Զառաֆյանը
8․  ՀԱՄԿ ներկայացուցիչը, ՀԱՄԿ կազմակերպաուսումնական կենտրոնի ղեկավար Էլեն Մանասերյանը
Համագումարը ՃՀՄ խորհրդի և նախագահության՝ 2016/12-2022/3թթ․ ժամանակաշրջանի կատարած աշխատանքները գնահատեց բավարար։ Հաստատվեցին նաև վերաստուգիչ և մանդատային հանձնաժողովների հաշվետու զեկույցները։ 
ՃՀՄ նախագահ միաձայն վերընտրվեց Սրապիոն Առաքելյանը: Վերաստուգիչ հանձնաժողովի կազմում ընտրվեցին Վարդուշ Գևորդյանը, Վիկտորիա Հարությունյանը և Անիչկա Խաչատրյանը։
Տեղի ունեցավ վերաստուգիչ հանձնաժողովի առաջին նիստը, որի ընթացքում նախագահ վերընտրվեց Վարդուշ Գևորգյանը։
Համագումարի ընթացքում ընտրվեցին ՃՀՄ խորհրդի կազմը՝ բաղկացած 13 հոգուց, և ՃՀՄ նախագահության կազմը՝ բաղկացած 7 հոգուց։ 
Խորհրդի կազմում առաջադրվեցին․ 
1.    Սրապիոն Առաքելյանը՝ ՃՀՄ նախագահ
2.    Արաքսի Ավագյանը՝ ՃՀՄ նախագահի տեղակալ-հաշվապահ
3.    Լալա Թորոսյանը՝ «ՍԱՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի արհկոմի նախագահ
4.    Նելլի Չուխաջյանը՝ «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ 
5.    Աննի Ավետիսյանը՝ Գյումրիի «Սաթենկար» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
6.    Նարինե Ոսկանյանը՝ «Արշալույս» ԲԲԸ արհկոմի նախագահ
7.    Արևհատ Նալբանդյանը՝ «Նուբարաշենի Տրիկոտաժ» ԲԲԸ արհկոմի նախագահ
8.    Հարություն Կիրակոսյանը՝ Գյումրիի «Արթենիա» ՍՊԸ տնօրեն
9.    Կարինե Գրիգորյանը՝ Գյումրիի «Նելլի» ՍՊԸ գլխավոր հաշվապահ
10.    Հասմիկ Սարգսյանը՝ Հայաստանում Տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի արհկոմի նախագահ
11.    Սեդա Բալոյանը՝ «Անուշ-ՏԱՄ» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
12.    Էրեն Բարսեղյան՝ Վանաձորի «Բազում» կարի կոպերատիվի արհկոմի նախագահ
13.    Ալեքսան Գյուլբեկյանը՝ «Գյուլբեկյան» ՍՊԸ տնօրեն

Համաձայն ՃՀՄ կանոնադրության՝ նախագահի առաջարկությամբ ՃՀՄ նախագահի տեղակալ առաջադրվեց հաշվապահ Արաքսյա Ավագյանը՝ՃՀՄ նախագահի տեղակալ-հաշվապահ պաշտոնում:
Խորհրդի որոշմամբ ընտրվեց նախագահության հետևյալ կազմը․
1.    Սրապիոն Առաքելյան՝ ՃՀՄ նախագահ
2.    Արաքսի Ավագյան՝ ՃՀՄ նախագահի տեղակալ-հաշվապահ
3.    Լալա Թորոսյան՝ «ՍԱՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի արհկոմի նախագահ
4.    Նելլի Չուխաջյան՝ «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ 
5.    Աննի Ավետիսյան՝ Գյումրիի «Սաթենկար» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
6.    Նարինե Ոսկանյան՝ «Արշալույս» ԲԲԸ արհկոմի նախագահ
7.    Հասմիկ Սարգսյան՝ Հայաստանում Տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի արհկոմի նախագահ
Համագումարի ընթացքում հաստատվեց նաև ՃՀՄ 2022-2026թթ․ գործունեության ծրագիրը և ներկայացված որոշման նախագիծը։ Խորհրդի նորընտիր նախագահությանը հանձնարարվեց արհկոմների հետ համատեղ անվերապահորեն իրականացնել գործունեության ծրագիրն ու ՀԱՄԿ-ի 2022թ. միջոցառումների պլանը: Խմբագրական հանձնաժողովին հանձնարարվեց հաշվետու զեկուցման և ելույթների բովանդակության հիման վրա կազմել ծրագիր և ուղարկել կազմակերպություններին՝ որպես առաջիկա 5 տարվա գործունեության ծրագիր։ 
Ս․ Առաքելյանը շնորհավորեց պատգամավորներին՝ համագումարը հաջող անցկացնելու կամապցությամբ՝ մաղթելով առողջություն և անխափան աշխատանք։ Տեղի ունեցավ նաև պարգևատրում կատարած բարեխիղճ արտադրական արհմիութենական աշխատանքի համար։ 
ՀԱՄԿ-ի պատվոգրով պարգևատրվեցին․
1․  «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ Նելլի Չուխաջյանը
2․ «ՍԱՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի արհկոմի նախագահ Լալա Թորոսյանը
3․  «Արշալույս» ԲԲԸ արհկոմի նախագահ Նարինե Ոսկանյանը
4․  ՃՀՄ վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ Վարդուշ Գևորգյանը
5․ «Սաթենկար» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ Աննի Ավետիսյանը

ՃՀՄ-ի պատվոգրով պարգևատրվեցին․
1․ Հայաստանի Տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի գլխավոր հաշվապահ Անիչկա Խաչատրյանը
2․ «Արշալույս» ԲԲԸ տնօրենի օգնական Լիանա Պետրոսյանը
Համագումարի հանձնարարությամբ՝ Սրապիոն Առաքելյանի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքեց պատգամավոր, համագումարի նախագահության անդամ Նելլի Չուխաջյանը։
Պարգևատրումները կատարեցին ՀԱՄԿ-ի կազմակերպաուսումնական կենտրոնի ղեկավար Էլեն Մանասերյանը և Թեթև արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ նորընտիր նախագահ Սրապիոն Առաքելյանը։
 

Սեմինար Թեթեւ արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ արհմիութենականների համար

Մայիսի 7-9-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցավ ՀԱՄԿ-ի և Solidarity Center-ի Հայաստանյան գրասենյակի համատեղ սեմինարը Թեթև արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության արհմիութենականների համար։

Ի՞նչ կառույց է արհմիությունը, ի՞նչ իրավունքներ ու գործառույթներ ունի այն Հայաստանում և ի՞նչ արդիական խնդիրներ է դնում իր առաջ․ եռօրյա սեմինարը հագեցած էր այս թեմաների վերաբերյալ օգտակար տեղեկություններով, խմբակային աշխատանքներով և քննարկումներով։ ՀԱՄԿ-ի ուսումնակազմակերպչական կենտրոնի ղեկավար Էլեն Մանասերյանը ներկայացրեց ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի հիմնական դրույթները, կոլեկտիվ պայմանագիրը, արհմիութենական սկզբնական կառույցներ-ՃՀՄ-ՀԱՄԿ եռաստիճան համակարգի առանձնահատկությունները։

Հետաքրքիր քննարկում ծավալվեց արհմիութենական առաջնորդության վերաբերյալ, որի ընթացքում մասնակիցները կիսվեցին իրենց պատկերացումներով այն մասին, թե ինչ որակներ պիտի ունենա արհմիութենական առաջնորդը։ Ակտիվ ներգրավվեցին նաև պրակտիկ խմբային առաջադրանքների, իրավագիտակցությունն ու փոխգործակցությունը խթանող դերային խաղերի մեջ։

«Կարևոր է իմաստավարել արհմիությունների դերը ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին համապատասխան և անկյունաքարային դարձնել աշխատանքային իրավունքի պաշտպանությունը»,- նշեց Էլեն Մանասերյանը։

Վերջին նորություններ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՀՄ 6-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՍԻՆ

2022թ․ մայիսի 9-ին Ծաղկաձորում կայացավ Հայաստանի Թեթև արդյունաբերության աշխատողների  արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության 6-ր…
19/05/2022

Սեմինար Թեթեւ արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ արհմիութենականների համար

Մայիսի 7-9-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցավ ՀԱՄԿ-ի և Solidarity Center-ի Հայաստանյան գրասենյակի համատեղ սեմինարը Թեթև արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազմ…
12/05/2022

Հարգանքի տուրք Հաղթանակի զբոսայգում

Մայիսի 9-ին՝ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 77-րդ տարեդարձի տոնին Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան Հաղթանակի զբոսայգում հարգանքի տուրք մատու…
11/05/2022

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ միջոցառում՝ նվիրված Աշխատողների անվտանգության և առողջության ու Աշխատանքի միջազգային օրվան

Մայիսի 3-ին ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) նախաձեռնությամբ և Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) աջակցությամբ տեղի է ունեցել Աշխատող…
05/05/2022

ՆՈՐԱԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ ՏՐՎԱԾ Է

Մայիսի 3-ին Հայաստանի արհմիույթունների կոնֆեդերացիայի շենքում մեկնարկեց ՀԱՄԿ-ի և Friedrich-Ebert հիմնադրամի համատեղ նախաձեռնությամբ բացված ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ…
04/05/2022

Հանդիպում քոլեջի սովորողների հետ

Ապրիլի 28-ին Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի Կազմակերպաուսումնական կենտրոնի և ՀԱՄԿ-ի խորհրդին կից Երիտասարդական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Երևանի Ն.…
04/05/2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՕՐՎԱ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Հարգելի  աշխատավորներ Շնորհավորում եմ բոլորիս Աշխատանքի օրվա և Աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրվա առթիվ։ Այս  օրը արհմիություններն արտահայ…
27/04/2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության նախաձեռնությամբ յուրաքանչյուր տարի  ապրիլի 28-ը նշվում է որպես աշխատանքի անվտանգության և առողջության համաշխարհային օր:…
26/04/2022

Հարգանքի տուրք Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի անդամ ճյուղային  միությունների նախագահները և կոնֆեդերացիայի աշխատակազմի աշխատողները ՀԱՄԿ-ի նախագահի գլխավորությամբ այցելեցին…
24/04/2022

«Աշխատանքային իրավունքները հաճախ են խախտվում աշխատողի իրազեկվածության պակասի պատճառով». ՀԱՄԿ

Ի՞նչ խնդիրների են բախվում աշխատողները  գործատուի հետ իրենց աշխատանքային   հարաբերությունները պատշաճ կերպով չձևակերպելու հետևանքով: Ամենաթարմ օրին…
21/04/2022

Հայաստանի արհմիությունները քննարկում են «Արդար անցումը». էներգետիկայի ոլորտում

Մարտի 31-ին Երևանի Holiday.Inn հյուրանոցում  Հայաստանի «Էլեկտրաարհմիություն» արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միությու…
15/04/2022

5-րդ համագումար

2022թ.    ապրիլի  2-ին    տեղի ունեցավ  Հայաստանի կոմունալ-բնակարանային տնտեսության  և ծառայությունների ոլորտի աշխատողների ար…
12/04/2022
Տեսանյութեր
Սոցիալական գործընկերներ
Միջազգային գործընկերներ