Աշխատակազմ

Ուսումնահետազոտական կենտրոն

Կենտրոնի ղեկավար՝ Վարդուհի Բրուտյան
հեռ.՝ 52 04 45

Աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների պաշտպանության բաժին

Բաժնի պետ՝  Լաուրա Դեմիրչյան
հեռ.՝ 58 21 49

Ընդհանուր բաժին

Բաժնի պետ՝ Էլզա Շահնազարյան
հեռ.՝ 54 52 37

Հաշվապահ

Սերգեյ Ազաբյան
հեռ.՝  54 52 37

Տնտեսական բաժին

Տնտեսվար՝  Վլադիկ Վարդանյան
հեռ.՝ 52 06 21