Ո՞ր դեպքերում գործատուն կարող է լուծել աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրն աշխատողի նկատմամբ վստահություն կորցնելու հիմքով

Գործատուն իրավունք ունի լուծել աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու հիմքով, եթե աշխատողը՝
1) կատարել է այնպիսի արարք, որի հետևանքով գործատուն կրել է կամ կարող էր կրել նյութական վնաս.
2) ուսումնադաստիարակչական գործառույթներ իրականացնող աշխատողը թույլ է տվել տվյալ աշխատանքը շարունակելու հետ անհամատեղելի արարք.
3) հրապարակել է պետական, առևտրային կամ տեխնոլոգիական գաղտնիքներ կամ դրանց մասին հայտնել է մրցակից կազմակերպությանը.
4) չի պահպանել (խախտել է) աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության մասին իրավական ակտերի, աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման կանոնների, հրահանգների պահանջները, որն առաջացրել է կամ կարող էր առաջացնել ծանր հետևանքներ՝ վտանգելով անձանց կյանքն ու առողջությունը կամ իրական սպառնալիք ստեղծելով անձանց կյանքի և առողջության համար կամ նրանց կյանքին ու առողջությանը պատճառելով վնաս.
5) անօրինական (առանց համաձայնեցման կամ տեղեկացման) օգտագործել է գործատուի կամ այլ աշխատողների համակարգչային տեխնիկան կամ տեղեկատվական համակարգերը (տեղեկատվական համակարգեր մուտք գործելու միջոցներ (մուտքանուն, գաղտնաբառ և այլն)), որի միջոցով ձեռք է բերել աշխատանքային կամ անձնական տվյալներ, իրականացրել է տվյալների անօրինական օգտագործում, ձայնագրում, ոչնչացում, վերափոխում, ուղեփակում, կրկնօրինակում, տարածում կամ թվային տեխնոլոգիաների միջամտությամբ իրականացրել է գործողություններ, այդ թվում՝ վիրուսային կամ ծրագրային կարգաբերումներ, որոնք կարող էին խաթարել կամ խաթարել են գործատուի բնականոն աշխատանքը: 
    Աշխատանքային պայմանագրի լուծումն աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու վերոհիշյալ դեպքերը սահմանված են ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 122-րդ հոդվածով:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 123-րդ հոդվածով սահմանված է, որ աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու դեպքում գործատուն իրավունք ունի լուծել աշխատանքային պայմանագիրն՝ առանց աշխատողին ծանուցելու:

Եթե գտնում եք, որ Ձեր աշխատանքային իրավունքները խախտվել են, կարող եք զանգահարել Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի աշխատակազմի աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների պաշտպանության բաժին՝ անվճար իրավախորհրդատվություն ստանալու համար (Հեռ.՝ +374 10 58 21 49):

Վերջին նորություններ

Աշխատավայրում բռնության և ոտնձգության կանխարգելմանն ու վերացմանն ուղղված սեմինար

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միասին նպաստենք Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրացմանը» ծրագրի շրջանակներում ս.թ. հունիսի 21-ին Հայաստ…
25/06/2024

Տեղի ունեցավ Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 5-րդ աշխատանքային խմբի հանդիպումը

2024 թ. հունիսի 18-19-ը տեղի ունեցավ Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 5-րդ  աշխատանքային խմբի` «Սոցիալական և աշխատանքային…
20/06/2024

ԱՐՀՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ ԹԵԺ ԼԵՌՈՒՄ

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան և Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամը ս․թ․ մայիսի 24-26-ը համատեղ իրականացրեցին Արհմիութենական ամառային դպրոցը։ Արհմիութենական …
15/06/2024

Աշխատաժողով ՙՙՎերածնունդ՚՚ արհեստակցական կազմակերպության անդամների համար

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ ս.թ. մայիսի 6-8-ը Ծաղկաձորում իրականացրեց եռօրյան աշխատաժողով բռնի տե…
08/06/2024

Տեղեկույթ
‹‹Թանգարանների միջազգային օր›› մասնագիտական տոնի կապակցությամբ կազմակերպված ընդունելության մասին

2024թ. մաիսի  30-ին՝ ժամը 1400 – 1600 –ը, ՀԱՄԿ-ի շենքի՝ միջոցառումների անցկացման թիվ 808 սրահում տեղի ունեցավ Հայաստանի մշակույթի աշխատողների Ճ…
07/06/2024
Տեսանյութեր
Սոցիալական գործընկերներ
Միջազգային գործընկերներ