ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail:  [email protected],  Հեռ.581-302

 

Դանիելյան Արիստակես Համլետի – ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ
Կազմբաժնի  վարիչ – Գևորգյան Հայկ Խաչիկի
Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 31
Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 6170
Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 22
                                          այդ թվում`
                                                    կազմակերպության 22