ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail:  DANHAMARI@yandex.ru,  Հեռ.581-302

 

Դանիելյան   Համլետ Արիստակեսի – ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ

Թադևոսյան Հրաչիկ Հարությունի - հասարակական կարգով փոխնախագահ

Նազարեթյան Հասմիկ Լիպարիտի - հասարակական կարգով փոխնախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 25

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 2580

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 19

                                          այդ թվում`

                                                    Ճյուղային 1

                                                    կազմակերպության 18