ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

[email protected],Հեռ. 528-523, 5-րդ հարկ, 507 սենյակ

Լիլիթ Կարապետյան - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 3

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 3185

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 0