ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

www.zavenh@gmail.com,Հեռ. 528-523, 5-րդ հարկ, 507 սենյակ

Լիլիթ Կարապետյան - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 8

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 3583

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 4

                                                 այդ թվում`  կազմակերպության 4