ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. 583- 444

Լյուդվիգ Սարգսյան - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 15

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 8200

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 14

                                       այդ թվում`

                                       կազմակերպության 14