ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. 583- 444

Լյուդվիգ Սարգսյան - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 16

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 8187

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 15

                                       այդ թվում`

                                       կազմակերպության 15