ԿՈՄՈՒՆԱԼ - ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏի ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail:[email protected]  հեռ. 521- 223

Հարությունյան  Սեդա  Վահանի -  ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Վարդանյան Վալյա Սպարտակի - <<Վեոլիա ջուր>> ՓԲԸ արհկոմի անդամ, հասարակական կարգով

 ՃՀՄ-ի փոխնախագահ,

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 15

 Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 1974

 Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 3

                                             այդ թվում`

                                             կազմակերպության 3

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄԸ

Հաստատված է` ՃՀՄ 5-րդ Համագումարում 02 ապրիլի 2022թ

1. ԱՎԱԳՅԱՆ ՆԱԻՐԻ ՍՄԲԱՏԻ ՀԿՄ «Երևանի թիվ 2 Ուս.ԱՁ» ՍՊԸ
2. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ ԶԵԲԵՐԻ ՀԿՄ «Երևանի թիվ 3 Ուս.ԱՁ» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
3. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՄԱՅՐԱՄ ԱՐԱՄԻ Արհմիության ՃՀՄ գլխ.հաշվապահ
4. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ԿԱՐԵՆԻ «Ջրային կառույցների» ՓԲԸ արհկոմի նախագահ
5. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ՀԱԿՈԲԻ «Կենտրոն» համատիրություն արհկոմի նախագահ
6. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ ՄԱՐԱՏԻ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ արհկոմի անդամ
7. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԵԴԱ ՎԱՀԱՆԻ Արհմիության ՃՀՄ նախագահ
8. ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻՍԱԿԻ «Երքաղլույս» ՓԲԸ արհկոմի նախագահ
9. ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱԻԴԱ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ Արմավիրի քաղ.համայնքի“Բարեկարգում” տնօրինություն    արհկոմի նախագահ
10. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄԱՐԻԵՏԱ ԻՎԱՆԻ ”Դավարս” ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
11. ՂՌՄԱՃՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ԱՐՏԱՇԻ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ արհկոմի նախագահ
12. ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ԱՂԱՍՈՒ Գյումրիի վերելակային տնտեսություն ԲԲԸ արհկոմի նախագահ
13. ՇԻՐՎԱՆՅԱՆ ԹԵՐԵԶԱ ՆԵՐՍԵՍԻ Գյումրիի կոմ. տնտեսության  արհկոմի նախագահ
14. ՇԵԿՈՅԱՆ ՄԵԼԻՆԵ ՇԱՎԱՐՇԻ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ Վանաձորի մասնաճյուղ - արհկոմի անդամ
15. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱԼՅԱ ՍՊԱՐՏԱԿԻ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ արհկոմի անդամ
 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ

Հաստատված է` ՃՀՄ 5-րդ Համագումարում 02 ապրիլի 2022թ.

1. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆԱԽՇՈՒՆ ՊԵՏՐՈՍԻ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ Արհկոմի գլխ. հաշվապահ
2. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՆԻ ՆՈՐԻԿԻ «Կենտրոն» համատիրություն հաշվապահ
3. ՄԵԼԿՈՒՄՈՎԱ ՆՈՆԱ Իվանի «Երքաղլույս» ՓԲԸ հաշվապահ
4. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ ՎԱՆՈՅԻ ՀԿՄ «Երևանի թիվ 2 Ուս.ԱՁ» ՍՊԸ հաշվապահ
5. ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՍՊԱՐՏԱԿԻ «Ջրային կառույցների» ՓԲԸ արհկոմի անդամ