ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail [email protected]  հեռ.582-029

 

Առաքելյան    Սրապիոն Սանասարի– ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Ավագյան   Արաքսի  Գևորգի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահի տեղակալ, գլխավոր հաշվապահ,

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 14

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 1997

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 5

                                                            այդ թվում`

                                                                 կազմակերպության 5