«ԷԼԵԿՏՐԱԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: alkarina@mail.ru  հեռ.582-492

Ալոյան Կարինե Գագիկի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

 

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 6

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 8048

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 2

                        այդ թվում`

                            կազմակերպության 2