«ԷԼԵԿՏՐԱԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: [email protected]  հեռ.582-492

Ալոյան Կարինե Գագիկի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

 

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 5

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 7870

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 4

                        այդ թվում`

                            կազմակերպության 4