ԲՈՒՀԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail [email protected]  հեռ.  58-72-17

Ավետիսյան Արմեն Ռուդոլֆի - Բուհերի արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 27

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 31304

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 27

                                                                       այդ թվում` կազմակերպության 27