ՏԵՂԱԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ, ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ «ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: gzki@rambler.ru  հեռ. 563-374

Ավագյան Սեյրան  Մարտիրոսի – ճյուղային միության նախագահ հասարակական հիմունքներով

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ` 7

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ  1417

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 2

                                                           այդ թվում`

                                                           կազմակերպության 2