ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ, ՍՆՆԴԻ և ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

[email protected]  Հեռ. 52-22-92

Առաքելյան Խաչիկ Վիկտորի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 65

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 6200

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 12

                                                            այդ թվում`

                                                            կազմակերպության 12