ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ, ՍՆՆԴԻ և ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

www.profsnund@mail.ru  Հեռ. 560-170

Մելիք Փարսադանյանց  Ռաֆիկ Բագրատի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 62

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 5725

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 12

                                                            այդ թվում`

                                                            կազմակերպության 12