ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail:armcultunion@mail.ru հեռ. 560-142

Թորոսյան  Ժանետա Հարությունի  - ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ

Շմավոնյան Քնարիկ Մամբրեի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահի տեղակալ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 24

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 8160

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 2

                                       այդ թվում`

                                       կազմակերպության 2