ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail:[email protected] հեռ. 560-142

Էսմա Սիմոնյան  - ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 24

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 8115

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 2

                                       այդ թվում`

                                       կազմակերպության 2