ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: armeducate@gmail.com  հեռ.589913

Ղարիբյան Գրիգոր Արսենի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Խլղաթյան Սիրանուշ Դավթի - ճյուղային հանրապետական միության փոխնախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 157

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ  51225

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 156

                                          այդ թվում`

                                                    տարածքային 44

                                                    կազմակերպության 112