ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ, ՍՊԱՌԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Email ccccwu2009@yandex.ru   հեռ. 563-401

 

Մկրտչյան  Շմավոն Զավենի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 15

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 3120

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 4

                                                                այդ թվում`

                                                                կազմակերպության 4