Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասին», «Կրթության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունները
Սոցիալական գործընկերներ
Միջազգային գործընկերներ