Գործունեության իրավական հիմքերը
ՀԱՄԿ-ի մասին             
Անդամ կազմակերպություններ
Սոցիալական գործընկերություն
Միջազգային համագործակցություն
Իրավաբանական խորհրդատվություն
Հայաստանի արհմիությունների պատմությունից
Հարցրեք պատասխանենք
Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/3,
Միությունների տուն
Հեռ. 54 52 37
էլ. փոստ hamk@hamk.am
 
Հարգելի Բարեկամ                                            
   Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի ինտերնետային էջում Դուք կարող եք տեղեկանալ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և ՀԱՄԿ-ի անդամ ճյուղային հանրապետական միությունների գործունեությանը, ստանալ աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություններ: Էջի վերաբերյալ Ձեր կարծիքները կօգնեն մեզ այն ավելի ընդգրկուն դարձնելու:

Նորություններ                                            

Copyright © 2008 WebLab of Khartia | Սկիզբ | Կապ | ՀԱՄԿ-ի Մասին|