Երևան, 25.06.2021

Կայքի հին տարբերակը

ՀԱՄԿ-Ի ՊԱՏՎՈԳՐՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵԼ Է

 

  Արհմիութենական երկարամյա ակտիվ  գործունեության համար ՀԱՄԿ-ի պատվոգրով պարգևատրվել է Արտաշես Հովհաննիսյանը՝ Հայաստանի պետհիմնարկների, տեղական  ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական  սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային  հանրապետական միության խորհրդի և նախագահության անդամ,  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպության նախագահ:

 

ՀԱՄԿ-ի  գործկոմի 2015 թ.

դեկտեմբերի 29-ի  N 14 որոշում