Գործունեության իրավական հիմքերը
ՀԱՄԿ-ի մասին             
Անդամ կազմակերպություններ
Սոցիալական գործընկերություն
Միջազգային համագործակցություն
Իրավաբանական խորհրդատվություն
Հայաստանի արհմիությունների պատմությունից
Հարցրեք պատասխանենք
Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/3,
Միությունների տուն
Հեռ. 54 52 37
էլ. փոստ hamk@hamk.am
 
Սոցիալական գործընկերություն
Իրավաբանական հիմքերը /քաղվածք. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքից, քաղվածք Զբաղվածության մասին ՀՀ օրենքից, քաղվածք Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքից, Աշխատանքի պետական տեսչության մասին ՀՀ օրենք/
Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության Կոնվենցիա 98, քաղվածք Վերանայված Եվրոպական Սոցիալական Խարտիայից
Սոցիալական գործընկերությունը կազմակերպությունում
Համագործակցության համաձայնագիր Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության և Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի միջև
Copyright © 2008 WebLab of Khartia | Սկիզբ | Կապ | ՀԱՄԿ-ի Մասին|