Գործունեության իրավական հիմքերը
ՀԱՄԿ-ի մասին             
Անդամ կազմակերպություններ
Սոցիալական գործընկերություն
Միջազգային համագործակցություն
Իրավաբանական խորհրդատվություն
Հայաստանի արհմիությունների պատմությունից
Հարցրեք պատասխանենք
Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/3,
Միությունների տուն
Հեռ. 54 52 37
էլ. փոստ hamk@hamk.am
 
ՀԱՄԿ-ի մասին
Համառոտ տեղեկություններ ՀԱՄԿ-ի մասին /1992թ. հետո/
ՀԱՄԿ-ի նախագահ, տեղակալներ
Գործունեության ծրագիր
ՀԱՄԿ-ի խորհրդի կազմը
ՀԱՄԿ-ի գործադիր կոմիտեն
ՀԱՄԿ-ի վերստուգիչ հանձնաժողովը /կանոնակարգը/
ՀԱՄԿ-ի խորհրդի մշտական գործող հանձնաժողովներ
ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմ
Կարգեր` պատվո նշան, պատվոգիր,
հանձնաժողովների, ՀԱՄԿ-ի գործկոմի
Copyright © 2008 WebLab of Khartia | Սկիզբ | Կապ | ՀԱՄԿ-ի Մասին|