Երևան, 23.01.2022

Կայքի հին տարբերակը

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ, ՍՆՆԴԻ և ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

www.profsnund@mail.ru  Հեռ. 560-170

Մելիք Փարսադանյանց  Ռաֆիկ Բագրատի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 61

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 5680

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 12

                                                            այդ թվում`

                                                            կազմակերպության 12

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 Կիրակոսյան Սուսաննա - գլխավոր հաշվապահ 

Սարգսյան Էլեոնորա     –   ՃՀՄ իրավաբան

Նախագահության կազմում ընդգրկված են - 7

Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմում` - 4 անդամ

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

 

Ռաֆիկ Մելիք-Փարսադանյանց

Խաչիկ Առաքելյան

Ալվարդ Սարգսյան

Աիդա Հայրապետյան

Արման Ղարիբյան

Ռաֆիկ Պետրոսյան

Երվանդ Հախվերդյան

    

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ            

 

Հրանտ Բոստանջյան

Արսեն Լալայան

Տաթևիկ Խանջյան

Նաիրա Խաչատրյան