Երևան, 23.01.2022

Կայքի հին տարբերակը

ՏԵՂԱԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ, ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ «ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: gzki@rambler.ru  հեռ. 563-374

Ավագյան Սեյրան  Մարտիրոսի – ճյուղային միության նախագահ հասարակական հիմունքներով

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ` 7

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ  1417

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 2

                                                           այդ թվում`

                                                           կազմակերպության 2 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

Ոսկանյան Գայանե - ՛՛Միաբանություն՛՛ ճյուղային հանրապետական միության գլխ. հաշվապահ

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

 

Ավագյան Սեյրան - «Միաբանություն» ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Ոսկանյան Գայանե - «Միաբանություն» ճյուղային հանրապետական միության  գլխ. հաշվապահ

Մարտիրոսյան Ազատ - Երևանի ավտոմատ կառավարման համակարգերի գ/հ  ինստիտուտի արհկոմի նախագահ

Մելքոնյան Արտաշես - ԵրՄՄԳՀի -ի արհկոմի նախագահ

Սարգսյան Սպարտակ - «Սապֆիր»  ԲԲԸ   տնօրեն

Պապոյան Յուրա   -  «Ավիատրնս» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ

 

 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ

 

Սահրադյան Անահիտ - ԳԶ և ԿԻ ՍՊԸ գլխ. հաշվապահ

Դանիելյան Ռուզաննա - ՃՀՄ արհմիության անդամ

Պոլիսյան Հասմիկ  - ՃՀՄ արհմիության անդամ