Երևան, 23.01.2022

Կայքի հին տարբերակը

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail:armcultunion@mail.ru հեռ. 560-142

Թորոսյան  Ժանետա Հարությունի  - ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ

Շմավոնյան Քնարիկ Մամբրեի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահի տեղակալ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 28

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 9220

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 2

                                                                    այդ թվում`

                                                                              կազմակերպության 2

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

Սահրադյան Անահիտ Ալեքսանի – գլխավոր հաշվապահ

Սիմոնյան Էսմա Միհրանի – կազմ. բաժնի վարիչ

Ավետիսյան Կարինե Գեորգի – գլխավոր մասնագետ

 

ՃՀՄ-ի խորհրդի անդամների թիվը - 37
ՃՄՀ-ի գործկոմի անդամների թիվը - 12
ՃՀՄ-ի վերստուգիշ անդամների թիվը - 5