Երևան, 23.01.2022

Կայքի հին տարբերակը

ԿՈՄՈՒՆԱԼ - ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏի ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail:profsoyuzkomunalnikov@mail.ru  հեռ. 521- 223

Հարությունյան  Սեդա  Վահանի -  ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Վարդանյան Վալյա Սպարտակի - <<Վեոլիա ջուր>> ՓԲԸ արհկոմի անդամ, հասարակական կարգով

 ՃՀՄ-ի փոխնախագահ,

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 18

 Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 5390

 Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 6

                                                                            այդ թվում`

                                                                             կազմակերպության 6

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

Գասպարյան Մայրամ - գլխավոր հաշվապահ

Նահապետյան Սուսաննա - գործերի կառավարիչ

  

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄԸ

 

Հաստատվել է` ՃՀՄ 4-րդ համագումարում

11  մարտի  2017թ.

 

1. ԱՎԱԳՅԱՆ ՆԱԻՐԻ ՍՄԲԱՏԻ ՀԿՄ թիվ 3 ուս.արտ. ձեռն. ՍՊԸ արհկոմի նախագահ 
2. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՅԿԻ “Աբովյանի կոմունալ տնտ. ”ՀՈԱԿ արհկոմի նախագահ 
3. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՄԱՅՐԱՄ ԱՐԱՄԻ Արհմիության ՃՀՄ գլխ.հաշվապահ
4. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ԿԱՐԵՆԻ «Ջրային կառույցների» ՓԲԸ արհկոմի նախագահ 
5. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ՀԱԿՈԲԻ «Կենտրոն» համատիրություն արհկոմի նախագահ 
6. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՆՆԱ ԱՇՈՏԻ «Կենտրոն կանաչապատում» ՓԲԸ արհկոմի նախագահ
7. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐԻ « ԱՐ. ՄԱ. ՎԱ» ՍՊԸ արհկոմի նախագահ
8. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՄԱՆՈՒՇԱԿ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ «Շենքերի կառավարում»Համատիրություն արհկոմի նախագահ 
9. ԳԶԻՐՅԱՆ ԾՈՎԻՆԱՐ ԶԱՐՄԻԿԻ Մալաթիա/Սեբաստիա սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին արհկոմի նախագահ
10. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԱ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ «Սանիթեք Ինթերնեյշնլ» ՓԲԸ արհկոմի նախագահ
11. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԵԴԱ ՎԱՀԱՆԻ Արհմիության ՃՀՄ նախագահ 
12. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ ՄԻՍԱԿԻ "Երքաղլույս" ՓԲԸ արհկոմի նախագահ 
13. ՂՌՄԱՃՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ԱՐՏԱՇԻ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ արհկոմի նախագահ 
14. ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԶԵՄՖԻՐԱ ՍՏԵՓԱՆԻ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ արհկոմի անդամ 
15. ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱԻԴԱ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ Արմավիրի քաղ.համայնքի “Բարեկարգում տնօրինություն” արհկոմի նախագահ 
16. ՇԻՐՎԱՆՅԱՆ ԹԵՐԵԶԱ ՆԵՐՍԵՍԻ Գյումրիի բնակարանային տնտեսության արհեստակցական կազմակերպություն արհկոմի նախագահ
17. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱԼՅԱ ՍՊԱՐՏԱԿԻ «Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ արհկոմի անդամ 

                                                                            

 

 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԿԱԶՄԸ

 

Հաստատվել է` ՃՀՄ 4-րդ համագումարում

11 մարտի 2017թ.

 

1. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆԱԽՇՈՒՆ ՊԵՏՐՈՍԻ «Վեոլիա Ջուր»  ՓԲԸ արհկոմի գլխ. հաշվապահ
2. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ԱԶԱՏԻ  “Շենքերի կառավ.” Համատիրություն արհկոմի անդամ
3. ԹՈՐԳՈՄՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ժԻՐԱՅՐԻ “Կենտրոն-Կանաչապատում” ՓԲԸ արհկոմի անդամ 
4. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐ ԺՈՐԺԻԿԻ 'Բնակչ.հատուկ.սպասարկ.» ՀՈԱԿ արհկոմի անդամ
5. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄԱՐԻԵՏԱ ԻՎԱՆԻ ”Դավարս” ՍՊԸ արհկոմի նախագահ 
6. ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ԱՂԱՍՈՒ Գյումրիի վերելակային տնտեսություն ԲԲԸ արհկոմի նախագահ
7. ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՎԱՉԱԳԱՆԻ  «Վեոլիա Ջուր»  ՓԲԸ արհկոմի անդամ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ` ՆԱԽՇՈՒՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ