Երևան, 23.01.2022

Կայքի հին տարբերակը

ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail textilarm@mail.ru  հեռ.582-029

 

Առաքելյան    Սրապիոն Սանասարի– ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Ավագյան   Արաքսի  Գևորգի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահի տեղակալ, գլխավոր հաշվապահ,

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 14

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 1991

 Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 5

                                                            այդ թվում`

                                                                  կազմակերպության 5

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

 

1.Առաքելյան Սրապիոն - ՃՀՄ նախագահ

2.Ավագյան Արաքսի - ՃՀՄ նախագահի տեղակալ, գլխավոր հաշվապահ

3.Ալեքսանյան Գայանե - <ՏՈՍՊ>> ԲԲԸ արհկոմի նախագահ

4.Սարգսյան Վանիկ - Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա  ՍՊԸ, արհկոմի նախագահ

5.Բալոյան Սեդա - <<Անուշ>>ՏԱՄ- ՍՊԸ, արհկոմի նախագահ

6.Բարսեղյան Էրեն - Վանաձորի <<Բազում ֆիրմա>> կարի կոպերատիվի արհկոմի նախագահ

7.Աստոյան Սուսաննա - <<Լենտեքս>> ՍՊԸ   արհկոմի նախագահ:

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

1. Առաքելյան Սրապիոն - ՃՀՄ նախագահ

2. Ավագյան Արաքսի - ՃՀՄ նախագահի տեղակալ, գլխ. Հաշվապահ

3. Թորոսյան Լալա - <<ՍԱՍՍՏԵՔՍ>> ՍՊԸ արհկոմի նախագահ

4. Սարգսյան Վանիկ - Քանաքեռ կար. ՍՊԸ արհկոմի նախագահ

5. Ալեքսանյան Գայանե - <<ՏՈՍՊ>> ԲԲԸ, լաբոր. Վարիչ. Արհկոմի նախագահ

6. Առաքելյան Սուրեն - <<Տեքսուորլդ>> ՍՊԸ արհկոմի նախագահ

7. Բալոյան Սեդա - <<Անուշ> ՏԱՄ ՍՊԸ արհկոմի նախագահ

8. Ավետիսյան Անի - <<Սաթենկար>> ՍՊԸ, տնտեսագետ

9. Աղաբեկյան Հովսեփ – Մարալիկի <<Նայտեկ>> ՍՊԸ, արհկոմի նախագահ

10. Թորոսյան Արթուր - <<Թորոս տեքս>> ՍՊԸ-ի տնօրեն

11. Աստոյան Սուսաննա - <<Լենտեքս>> ՍՊԸ, արհկոմի նախագահ

12. Մելքոնյան Գևորգ - <<Ռ> Ղափանյան>> ՍՊԸ, վարպետ,արհկոմի նախագահ

13. Պողոսյան Ժենյա - Գյումրի <<Նարեկ>> ԲԲԸ, արհկոնի նախագահ

14. Կիրակոսյան Հարություն - Գյումրի <<Արթենիա>> ՍՊԸ –ի տնօրեն

15. Մկրտչյան Ելենա - Գյումրի <<Արշալույս> ԲԲԸ-ի արհկոմի նախագահ

16. Բարսեղյան Էրեն - <<Բազում ֆիրմա>> կարի կոոպ. Արհկոմի նախագահ

17. Գրիգորյան Վահե - Արմավիրի <Ամրակ>> ԲԲԸ, տնտեսագետ:

                     

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԿԱԶՄԸ

 

1. Գևորգյան Վարդուշ - «Քանաքեռ կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ հաշվապահ, նախագահ

2. Տիգրանյան Մարիամ - <<ՍԱՍՍՏԵՔՍ>> ՍՊԸ հաշվապահ

3. Հարությունյան Վիկտորիա - <<ՏՈՍՊ>> ԲԲԸ, կադրերի պատասխանատու