Երևան, 23.01.2022

Կայքի հին տարբերակը

«ԷԼԵԿՏՐԱԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: alkarina@mail.ru  հեռ.582-492

Ալոյան Կարինե Գագիկի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ
 
Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 8
Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 8569
Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 8
                        այդ թվում`
                            կազմակերպության 8

  

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

Կոստանդյան Մարինե - ՃՀՄ-ի հաշվապահ

Չիբուխչյան Հասմիկ - ՃՀՄ-ի մասնագետ

 

 

Հայաստանի հանրապետության «Էլեկտրաարհմիություն» արհեստակցակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության Խորհրդի կազմը


1. Կարինե Ալոյան - «էլեկտրաարհմիություն» ճյուղային միության նախագահ
2. Բաղդասարյան Արամ - «Հայատոմ» արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
3.Դոլինյան Յուրիկ - «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
4. Երեմյան Տաթևիկ - «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
5. Մուրադյան Արտեմ - «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
6. Պապիկյան Նատալյա - «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» «Էներգակապ» մ/ճ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
7. Պողոսյան Մացակ - «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

 


Հայաստանի հանրապետության «Էլեկտրաարհմիություն» արհեստակցակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը


1. Ահարոնյան Արմեն - «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
2. Երեմյան Տաթևիկ - «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
3. Խանգալդյան Արման - «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ