ԼԵՌՆԱԳՈՐԾՆԵՐԻ, ՄԵՏԱԼՈՒՐԳՆԵՐԻ ԵՎ ՈՍԿԵՐԻՉՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: tummjra@mail.ru  հեռ. 528-733

Փահլևանյան Էդուարդ Անաստասի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Գևորգյան Դավիթ Լևոնի - «Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ, ՓԲԸ, արհկոմի նախագահ,

 ՃՀՄ –ի փոխնախագահ հասարակական կարգով,

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 11

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ  6274

 Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 6

                                               այդ թվում`

                                                             կազմակերպության 6