Երևան, 18.03.2018

Կայքի հին տարբերակը

ՀԱՄԿ-ի   ԽՈՐՀՐԴԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

 

ՀԱՄԿ-ի խորհրդի 2013թ. մարտի 29-ի  N 1-9  որոշմամբ հաստատվել է ՀԱՄԿ-ի խորհրդի մշտական գործող հանձնաժողովները`  համաձայն ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների կողմից պատվիրակված մեկական ներկայացուցիչների:

ՀԱՄԿ-ի անդամ ճյուղային միությունները ինքնուրույն են որոշում իրենց մասնակցության  նպատակահարմարությունը այս կամ այն հանձնաժողովում:

Երիտասարդական հանձնաժողովի անդամի տարիքը  չպետք է գերազանցի  30 -ը:

ՀԱՄԿ-ի խորհուրդի որոշմամբ կազմազմավորել են ՀԱՄԿ-ի խորհրդի մշտական գործող հետևյալ հանձնաժողովները, համաձայն ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների կողմից ներկայացված առաջարկությունների.

ա) աշխատավորների սոցիալ-տնտեսական, իրավական շահերի, աշխատանքի պաշտպանության և էկոլոգիայի հարցերով,

բ) ՀԱՄԿ-ի սեփականության տնօրինման, օգտագործման և օտարման հարցերով,

գ) գենդերային հավասարության հարցերով*

դ) երիտասարդական,

ե) էթիկայի:

 

* Ծանուցում - ՀԱՄԿ-ի խորհրդի 31 մարտի 2-11 որոշումով հանձնաժողովը վերանվանվել է "Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման"

 

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ

ՀԱՄԿ-ի ԽՈՐՀՐԴԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների  ՃՀՄ

Անունը, ազգանունը

Աշխատանքի վայրը և արհմիութենական աշխատանքը

Ագրոարդյունաբերական համակարգի

Մովսիսյան Նելլի

"Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության  և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն" ՊՈԱԿ իրավաբան, արհկոմի նախագահ

Առևտրի, հասարակական սննդի, սպառկոոպերացիայի և ձեռներեցության

Խաչատրյան Մարուսյա

"Ձյունիկ" սառնարան ՍՊԸ, կադրերի տեսուչ, արհկոմի նախագահ

Արդյունաբերության Խալաթյան Սմբատ Ստանդարտների կոմիտեի արհկոմի նախագահ

Բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների

Մամիկոնյան Լենա

ՀՀ վարկային կազմակերպության  արհկոմի անդամ

Թեթև արդյունաբերության

Ալեքսանյան Գայանե

"Տոսպ" ԲԲԸ գլխավոր մեխանիկ, արհկոմի նախագահ

Լեռնագործների, մետաղագործների  և ոսկերիչների

Բարսեղյան Լուսինե

ՀՀ ԼՄՈ ԱԿՃՀՄ, կազմ. բաժնի վարիչ

Կրթության և գիտության

Խլղաթյան Սիրանուշ

Շենգավիթի տարածքային միության նախագահ, ՃՀՄ նախագահի տեղակալ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Մշակույթի և ԶԼՄ-ների

Գասպարյան Լեոնարդո

ՃՀՄ գլխ.մասնագետ, աշխատակազմի արհկոմի նախագահ

Պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման

Մկրտչյան Մարինե

Շենգավիթ վարչ. շրջանի իրավ. բաժնի առաջատար մասնագետ, արհկոմի նախագահ

Սպասարկման ոլորտի, սննդի և ձկնարդյունաբերության 

Սարգսյան Կառլեն

ՃՀՄ նախագահի տեղակալ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ավիացիայիև հեռահաղորդակցության "Միաբանություն" Պապյան Յուրիկ “Ավիատրանս” ՍՊԸ արհկոմի նախագահ,”Միաբանություն”ՃՀՄ լիազոր ներկայացուցիչների խորհրդի անդամ

 

 

 Հավելված

ՀԱՄԿ-ի խորհրդի 2014թ. մարտի 31-ի N2-9/1բ որոշման

 

 

ՀԱՄԿ-ի ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ
 ՀԱՄԿ-ի ԽՈՐՀՐԴԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների  ՃՀՄ

Անունը, ազգանունը

Աշխատանքի վայրը և արհմ. աշխատանքը

Ագրոարդյունաբերական  համակարգի

Ջհանգիրյան Հասմիկ

ՃՀՄ նախագահ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Առևտրի, հաս. սննդի, սպառկոոպերացիայի և ձեռներեցության

Մկրտչյան Շմավոն

ՃՀՄ նախագահ

Արդյունաբերության Թադևոսյան Հրաչիկ "Նաիրիտ գործարան" արհկոմի նախագահ, հանձնաժողովի նախագահ

Բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների

Մուխսենց Հրանուշ

ՀՀ ԿԲ անձնակազմի հաշվառման մասնագետ, արհկոմի անդամ

Թեթև արդյունաբերության

Ալեքսանյան Գայանե

"Տոսպ" ԲԲԸ գլխավոր մեխանիկ, արհկոմի նախագահ

Լեռնագործների, մետաղագործների  և ոսկերիչների

Սոֆիա Իսրայելյան

"Լեռնամետալուրգիական ինստիտուտ" ՓԲԸ,արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

Կոմունալ-բնակարանային տնտ.  և ծառայությունների  ոլորտի Հարությունյան Սեդա ՃՀՄ նախագահ

Կրթության և գիտության

Խլղաթյան Սիրանուշ 

Շենգավիթի տարածքային միության նախագահ,ՃՀՄ նախագահի տեղակալ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Մշակույթի և ԶԼՄ-ների

Թադևոսյան Պետրոս

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի գործերի կառավարման վարչ. գլխ.մասնագետ, արհմ.կազմ. նախագահ

Պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման

Ասատրյան Անահիտ

ՃՀՄ նախագահ

Սպասարկման ոլորտի, սննդի և ձկնարդյունաբերության 

Մելիք Փարսադանյանց Ռաֆիկ

ՃՀՄ նախագահ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ավիացիայի և հեռահաղորդակցության "Միաբանություն" Ավագյան Սեյրան ՃՀՄ նախագահ

 

 

 

 Հավելված

ՀԱՄԿ-ի խորհրդի 2014թ. մարտի 31-ի N2-9/1գ որոշման

 

 

ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ
 ՀԱՄԿ-ի ԽՈՐՀՐԴԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ

Անունը, ազգանունը

Աշխատանքի վայրը և արհմիութենական աշխատանքը

Ագրոարդյունաբերական համակարգի

Նազարեթյան Տիրուհի

ՃՀՄ փոխնախագահ, հանձնաժողովի նախագահ

Առևտրի, հասարակական սննդի, սպառկոոպերացիայի և ձեռներեցության

Մուրադյան Սուսաննա

"Երառսպասարկում" ՓԲԸ բաժնի վարիչ, արհկոմի նախագահ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Արդյունաբերության Մարտիրոսյան Կարինե "Նաիրիտ գործարան" ՓԲԸ  ացետիլինի արտադրական լաբորատորիայի արհկոմի նախագահ

Բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների

Հակոբյան Աշխեն

 

ՃՀՄ-ի աշխատակազմի աշխատակից

ԲՈՒՀ -երի

Սարգսյան Հասմիկ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՄՀ արհկոմի նախագահ

Թեթև արդյունաբերության

Բալոյան Սեդա

Երևանի "ԱնուշՏԱՄ" ՓԲԸ-ի գործավար, արհկոմի նախագահ

Լեռնագործների, մետաղագործների  և ոսկերիչների

Գյոզալյան  Գայանե

"Տեխնիկական անվտանգ. ազգ. կենտրոն" ՊՈԱԿ, ինժեներ, արհկոմի նախագահ

Կոմունալ-բնակարանային տնտ.  և ծառայությունների  ոլորտի

Հովհաննիսյան Ալվարդ

"Երևան-ջուր" ՓԲԸ արհկոմի անդամ

Կրթության և գիտության

Բժշկյան Գայանե

Վանաձորի քաղաքային միության նախագահ

Մշակույթի և ԶԼՄ-ների

Շմավոնյան Քնարիկ

ՃՀՄ նախագահի տեղակալ

Պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման

Սառիկյան Հռիփսիմե

Արաբկիր վարչ. շրջանի ընդ. բաժնի գլխավոր մասնագետ, արհկոմի նախագահ

Սպասարկման ոլորտի, սննդի և ձկնարդյունաբերության 

Պողոսյան Ծովինար

ՃՀՄ գլխավոր մասնագետ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ավիացիայի և հեռահաղորդակցության "Միաբանություն" Ոսկանյան Գայանե ՃՀՄ գլխ.հաշվապահ

 

 

 

 Հավելված

ՀԱՄԿ-ի խորհրդի 2014թ. մարտի 31-ի N2-9/1դ որոշման

 

 ՀԱՄԿ-ի  ԽՈՐՀՐԴԻ  ՄՇՏԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՂ  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ

Անունը, ազգանունը

Աշխատանքի վայրը և արհմիութենական աշխատանքը

Ագրոարդյունաբերական համակարգի

Հարությունյան Հովհաննես

"Գեոդեզիա և քարտեզագրություն" ՊՈԱԿ բաժնի պետ, արհկոմի նախագահ

Արդյունաբերության Աֆյան Արմեն Չարենցավանի "Ձուլակենտրոն" ԲԲԸ հաշվապահ, արհկոմի նախագահ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Բանկերի և ֆին.վարկային կազ-րի

Հակոբյան Թամարա

ՃՀՄ-ի գործավար

ԲՈՒՀ -երի

Չախոյան Էդուարդ

ԵՊՀ-ի արհեստակցական կազմակերպություն անդամ:

"Էլեկտրաարհմիություն"

Գյուլզադյան Լուսինե

ՙՀայաստանի էլեկտրական ցանցեր՚ ՓԲԸ-ի արհմիության անդամ

Թեթև արդյունաբերության

Խոշոյան Սաթենիկ

 "Սաթենկար" ՍՊԸ արհկոմի նախագահ

Լեռնագործների, մետաղագործների և ոսկերիչների

Ղազարյան Գենադի

"Լեռնամետալուրգ. ինստիտուտ" ՓԲԸ, գծագրիչ, արհկոմի նախագահ

Կոմունալ-բնակարանային տնտ.  և ծառայությունների  ոլորտի

Վարդանյան Վալյա

"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ արհկոմի անդամ, հանձնաժողովի նախագահ

Կրթության և գիտության

Հարությունյան Հրանուշ

Երևանի N169 դպրոցի ուսուցչուհի, արհկոմի նախագահ

Մշակույթի և ԶԼՄ-ների

Արշակյան Արմինե

Բեմարվեստի ազգային փորձարարական "Գոյ" կենտրոնի կադրերի գծով տեսուչ, արհմ. կազմ. նախագահ

Պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման

Հունանյան Արտյոմ

Հրազդանի տարածքի արհմիության նախագահ

Սպասարկման ոլորտի, սննդի և ձկնարդյունաբերության 

Վատյան Լուսինե  

"ԻՔՍ -ԱՌԹ" ՍՊԸ-ի տնտեսագետ, արհկոմի անդամ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ավիացիայիև հեռահաղորդակցության "Միաբանություն" Գալստյան Մարինե ՃՀՄ մասնագետ

 

 

 

 Հավելված

ՀԱՄԿ-ի խորհրդի 2014թ. մարտի 31-ի N2-9/1ե որոշման

 

ՀԱՄԿ-ի ԽՈՐՀՐԴԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ  ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ

Անունը, ազգանունը

Աշխատանքի վայրը և արհմիութենական աշխատանքը

Ագրոարդյունաբերական համակարգի

Ալոյան Մարինե

Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջ դասախոս, արհմիության անդամ

Արդյունաբերության Նազարեթյան Հասմիկ "Արմէքսպերտիզա" ՍՊԸ արհկոմի նախագահ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Բանկերի և ֆին.վարկային կազ.-րի

Մանուկյան Արմինե

"Գլաձոր" ՈՒՎԿ աշխատակազմի ղեկավար, արհկոմի նախագահ

ԲՈՒՀ -երի

Մկրտչյան Համլետ

ՀՊՃՀ արհկոմի նախագահ

Թեթև արդյունաբերության

Սարգսյան Վանիկ

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ի արտադրության պետ, արհկոմի նախագահ

Կրթության և գիտության

Սարգսյան Ազատ 

Գ Ա Ակադեմիային Գ Ա մեխանիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, արհկոմինախագահ, հանձնաժողովի նախագահ

Մշակույթի

Խաչատրյան Աշոտ

Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի տնտեսվար, արհմ. կազմ. նախագահ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ավիացիայիև հեռահաղորդակցության "Միաբանություն" Հայրյան Գոհար

“Գործարարության զարգացման կադրերի ինստիտուտ” ՍՊԸ արհկոմի նախագահ