Երևան, 16.09.2019

Կայքի հին տարբերակը

ԲՈՒՀԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail steesagarnik@yahoo.com  հեռ.  520 - 445

Վաղարշակյան  Գառնիկ Արիստակեսի - ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 23

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 20280

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 21

                                                                       այդ թվում`

կազմակերպության 21

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

 

1. Գառնիկ Վաղարշակյան    - Նախագահ
2. Արմեն Ավետիսյան    - Փոխնախագահ, ԵՊՀ արհկոմի նախագահ
3. Հասմիկ Սարգսյան    - Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի արհկոմի նախագահ, դոցենտ
4. Հռիփսիմե Պողոսյան    - Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի արհկոմի նախագահ
5. Ալբերտ Ղազարյան   -  ՀՊՏՀ տնտեսական վարչության պետ, արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
6. Նորա Կարապետյան    - Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայի արհկոմի նախագահ
7. Ռոբերտ Գրիգորյան    - Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան մանկավար¬ժա¬կան համալսարանի արհկոմի նախագահ
8. Գևորգ Բալումյան  -   Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, դոցենտ
9. Լուսինե Սարգսյան    - Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի արհկոմի նախագահ

 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ

 

1. Ռազմիկ Հովհաննիսյան    - Երևանի հումանիտար քոլեջի արհկոմի նախագահ
2. Լյովա Սիրունյան    - Գավառի պետական համալսարանի արհկոմի նախագահ
3. Հակոբ Մելիք-Սարգսյան    - Գյումրու ՀՊՃ արհկոմի նախագահ
4. Նարինե Բերոյան    - Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի արհկոմի նախագահ, դոցենտ
5. Սոնա Ղլեչյան    - Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի արհկոմի գլխավոր հաշվապահ

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

1. Գառնիկ Վաղարշակյան    - Նախագահ
2. Արաքսյա Ավագյան    - Գլխավոր հաշվապահ