Երևան, 22.02.2018

Կայքի հին տարբերակը

ԲՈՒՀԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail steesagarnik@yahoo.com  հեռ. 58-72-17,  ֆաքս 52-04-45

Վաղարշակյան  Գառնիկ Արիստակեսի - ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ

 

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ` 23

 Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 20280

 Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 17

                                               այդ թվում`

                                                            կազմակերպության 17

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

 

1. Գառնիկ Վաղարշակյան    - Նախագահ
2. Արմեն Ավետիսյան    - Փոխնախագահ, ԵՊՀ արհկոմի նախագահ
3. Հասմիկ Սարգսյան    - Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի արհկոմի նախագահ, դոցենտ
4. Հռիփսիմե Պողոսյան    - Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի արհկոմի նախագահ
5. Գրիգոր Տերտերյան    - Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի արհկոմի նախագահ, դոցենտ
6. Նորա Կարապետյան    - Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայի արհկոմի նախագահ
7. Ռոբերտ Գրիգորյան    - Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան մանկավար¬ժա¬կան համալսարանի արհկոմի նախագահ
8. Վալերի Խաչատրյան    - Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան մանկավարժական համալսարանի արհկոմի նախագահ, պրոֆեսոր
9. Լուսինե Սարգսյան    - Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի արհկոմի նախագահ

 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ

 

1. Ռազմիկ Հովհաննիսյան    - Երևանի հումանիտար քոլեջի արհկոմի նախագահ
2. Լյովա Սիրունյան    - Գավառի պետական համալսարանի արհկոմի նախագահ
3. Հակոբ Մելիք-Սարգսյան    - Գյումրու ՀՊՃ արհկոմի նախագահ
4. Նարինե Բերոյան    - Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի արհկոմի նախագահ, դոցենտ
5. Սոնա Ղլեչյան    - Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի արհկոմի գլխավոր հաշվապահ

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

1. Գառնիկ Վաղարշակյան    - Նախագահ
2. Արաքսյա Ավագյան    - Գլխավոր հաշվապահ