Երևան, 20.01.2019

Կայքի հին տարբերակը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.ugbfra.am   հեռ. 564-140

 

Հակոբյան  Լաուրա Սեդրակի - ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 16

            Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 4760

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 1

                                          այդ թվում`

                     կազմակերպության 1