Երևան, 19.02.2018

Կայքի հին տարբերակը

ԱՎՏՈԳՅՈՒՂՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԹՈՒՂԹՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail modem45@mail.ru հեռ. 528-613

 

Արսենյան  Տիգրան Սարգսի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Դեմիրճյան  Մկրտիչ Օնիկի  – Ճյուղային հանրապետական միության փոխնախագահ

 

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ` 12

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 1683

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 12

                                               այդ թվում`

                                                           կազմակերպության`12