Երևան, 19.02.2018

Կայքի հին տարբերակը

ՊԵՏՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ասատրյան Անահիտ  -    ճյուղային հանրապետական միության  նախագահ

 

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ` 80

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 10569

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր` 262

կազմակերպության 262