Երևան, 26.02.2020

Կայքի հին տարբերակը

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ, ՍՆՆԴԻ և ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

www.profsnund@mail.ru  Հեռ. 560-170

Մելիք Փարսադանյանց  Ռաֆիկ Բագրատի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 57

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 5530

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 12

                                                            այդ թվում`

                                                            կազմակերպության 12

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

Կիրակոսյան Սուսաննա - գլխավոր հաշվապահ 

Սարգսյան Էլեոնորա – աշխատակազմի գործավար

Նախագահության կազմում ընդգրկված են -13

Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմում` - 5 անդամներ: