Երևան, 19.02.2018

Կայքի հին տարբերակը

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ, ՍՆՆԴԻ և ՁԿՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. 560-170

Մելիք Փարսադանյանց  Ռաֆիկ Բագրատի – ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Սարգսյան Կառլեն  Աբովի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահի տեղակալ

 

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ` 57

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 5530

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 12

                                                  այդ թվում`

                                                            կազմակերպության 12

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

Կիրակոսյան Սուսաննա - գլխավոր հաշվապահ 

Սարգսյան Էլեոնորա – աշխատակազմի գործավար

Նախագահության կազմում ընդգրկված են -13

Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմում` - 5 անդամներ: