Երևան, 01.03.2021

Կայքի հին տարբերակը

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

www.Zavenh@gmail.com Հեռ. 528-523

Սահակյան Գագիկ  Նիկոլայի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 8

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 3545

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 3

                                                 այդ թվում` 

  կազմակերպության 3

 

Ա​ՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Հարությունյան Զավեն – ՃՀՄ-ի գլխավոր հաշվապահ

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

  1. Սահակյան Գագիկ - ՃՀՄ-ի նախագահ
  2. Զախարյան Էլբերտ - Կ. Դեմիրճյանի անվ. մետրոպոլիտենի արհկոմ
  3. Գևորգըան Սուրեն - Կապանի <<Բուազի >> արհկոմի նախագահ
  4. Ամատունի Ելենա - Երևանի էլեկտրագնացքների վերանորոգման և շահագործման մասնաճյուղի արհկոմի նախագահ
  5. Մաթևոսյան Անահիտ  - Երևանի <<Էլեկտրատրանսպորտ>> ՓԲԸ արհկոմի նախագահ:

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ

  1. Սիմոնյան Վանիկ - <<Ավտոգազ >> ՓԲԸ –ի երթակարգավար
  2. Աղամալյան Ջուլիետա – Կ. Դեմիրճյանի անվ. մետրոպոլիտենի արհկոմի անդամ
  3. Դավթյան Արմեն – Երևանի <<Էլեեկտրատրանսպորտ> ՓԲԸ, արհկոմի անդամ: