Երևան, 19.02.2018

Կայքի հին տարբերակը

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. 583- 444

Հաստատված է ՃՀՄ –ի

3-րդ  համագումարում

05.հունիսի 2015թ

 

Բաբայան  Ալֆրեդ Սամսոնի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Խաչատրյան Նորայր Ավագի -ՃՀՄ նախագահի տեղակալ` հասարակական հիմունքներով

 

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ` 11

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 8252

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 11

                                                         այդ թվում`

                                                             կազմակերպության 11

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

Ներսեսյան Աննա  -  ՃՀՄ-ն  գլխավոր հաշվապահ

 

 

 

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԿՈՄԻՏԵԻ  ԿԱԶՄԸ

Բաբայան Ալֆրեդ  - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Քլյան Լուսնթագ - «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ արհմիության կազմակերպության նախագահ

Խաչատրյան  Նորիկ    - «Երևանշին» ԲԲԸ արհմիության կազմակերպության նախագահ

Բաբայան Զիզա -  հանձնաժողովի նախագահ, «Քար- սիլիկատների» ԳԱևՆ   ՓԲԸ արհմիության  կազմակերպության նախագահ

Ներսեսյան Աննա  -  ՃՀՄ-ն  գլխավոր հաշվապահ

 

 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԿԱԶՄԸ

 

Ոսկանյան Հեղինե - նախագահ

Աթոյան Յանեկ - անդամ

Հակոբյան Էլմիրա - անդամ