Երևան, 19.02.2018

Կայքի հին տարբերակը

ԼԵՌՆԱԳՈՐԾՆԵՐԻ, ՄԵՏԱԼՈՒՐԳՆԵՐԻ ԵՎ ՈՍԿԵՐԻՉՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: tummjra@mail.ru  հեռ. 528-733

Հաստատված է ՀՀ  ԼՄՈԱԿՃՀ միության

6-րդ հերթական համագումարում

2016թ. հունիսի 4-ին

 

Փահլևանյան Էդուարդ - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Գևորգյան Դավիթ - ճյուղային հանրապետական միության նախագահի տեղակալ

 

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ` 9

 Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ` 5872

 Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 4

                                               այդ թվում`

                                                             կազմակերպության` 4

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

1.    Էդուարդ Փահլևանյան – նախագահ
2.    Մարինե Կոստանդյան – գլխավոր հաշվապահ
3.    Լուսինե Բարսեղյան – կազմակերպչական բաժնի վարիչ
4.    Նարինե Թևանյան – ռեֆերենդ-թարգմանիչ

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

 

1. Միքայելյան Սամվել    “Ագարակի պ/մ կոմբինատ” ՓԲԸ արհ.կազմ.
2. Հայրապետյան Արսեն     “Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան” ՓԲԸ արհ.կազմ.
3. Գևորգյան Դավիթ    “Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ”ՓԲԸ արհ.կազմ.
4. Բրության Գայանե    “Ռուսալ Արմեալ” ՓԲԸ արհ.կազմ.
5. Ավագյան Սամվել    “Կապանի մեքենաշինական գործարան” արհ.կազմ.
6. Միքայելյան Վարոս    “Երևանի ոսկերչական գործարան” ՓԲԸ արհ.կազմ.
7. Իսրաելյան Սոֆիյա    “Լեռնա-մետալուրգիական ինստիտուտ” ՓԲԸ
8. Սարգսյան Շոթա    “Մաքուր երկաթ”  ՓԲԸ արհ.կազմ.
9. Փահլևանյան Էդուարդ    ՀՀ Լեռնագործ., մետա-լուրգ. և ոսկերիչների ԱԿՃՀ  Միություն  արհ.կազմ.

 

ԽՈՐՀՐԴԻ   ԿԱԶՄԸ

 

1. Միքայելյան Սամվել    “Ագարակի պ/մ կոմբինատ” ՓԲԸ  արհ.կազմ.
2. Հովակիմյան Տիգրան    “Ագարակի պ/մ կոմբինատ” ՓԲԸ արհ.կազմ.
3. Սարգսյան Տիգրան    “Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ”ՓԲԸ
4. Հայրապետյան Արսեն     “Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան” ՓԲԸ արհ.կազմ.
5. Հարությունյան Արսեն    “Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան” ՓԲԸ արհ.կազմ.
6. Բարսեղյան Լեռնիկ    “Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ”ՓԲԸ
7. Գևորգյան Դավիթ    “Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ”ՓԲԸ արհ.կազմ.
8. Պապյան Արթուր     “Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ”ՓԲԸ արհ.կազմ.
9. Բրության Գայանե    “Ռուսալ Արմեալ” ՓԲԸ արհ.կազմ.
10. Գինոյան Արտակ    “Ռուսալ Արմեալ” ՓԲԸ արհ.կազմ.
11. Հակոբյան Ռաֆիկ  “Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ”ՓԲԸ 
12. Ավագյան Սամվել    “Կապանի մեքենաշինական գործարան” արհ.կազմ.
13. Մովսիսյան Ռազմիկ  “Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ”ՓԲԸ 
14.Ղահրամանյան Գալյա   “Զանգեզուրի պ/մ կոմբինատ”ՓԲԸ 
15 Միքայելյան Վարոս    “Երևանի ոսկերչական գործարան” ՓԲԸ արհ.կազմ.
16. Իսրաելյան Սոֆիյա    “Լեռնա-մետալուրգիական ինստիտուտ” ՓԲԸ արհ.կազմ.
17. Սարգսյան Շոթա    “Մաքուր երկաթ”  ՓԲԸ արհ.կազմ.
18 Փահլևանյան Էդուարդ   ՀՀ Լեռնագործ., մետա-լուրգ. և ոսկերիչների ԱԿՃՀ  միություն

 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ

 

1. Խաչատրյան  Նարինե - <<Դանդի փրիշս  մեթալս Կապան>>ՓԲԸ արհկոմի հաշվապահ
2. Մարտիրոսյան Նելի - <<Ագարակի պղնձամոլիբդինային կամբինատ>> ՓԲԸ արհկոմի հաշվապահ
3. Ավագյան Լիաննա - <<Կապանի մեքենաշինական գործարամ>> ՓԲԸ արհկոմի հաշվապահ: