Երևան, 19.02.2018

Կայքի հին տարբերակը

«ԷԼԵԿՏՐԱԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: alkarina@mail.ru  հեռ.582-492

Ալոյան Կարինե Գագիկի -  Հայաստանի  Հանրապետության “Էլեկտրաարհմիություն” արհեստակցական  կազմակերպությունների ճյուղային միության նախագահ

 

Պետական ռեգիստրում  գրանցված  արհեստակցական  կազմակերպություններ` 11

Արհեստակցական  կազմակերպության  անդամներ`  10431

Կնքված  կոլեկտիվ  պայմանագրեր 11

                                                      այդ թվում`

                                                           կազմակերպության 11  

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

Կոստանդյան Մարինե - ՃՀՄ-ի հաշվապահ

Չիբուխչյան Հասմիկ - ՃՀՄ-ի մասնագետ

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ  ԿԱԶՄԸ

 

1. Ալոյան Կարինե - ՀՀ “Էլեկտրաարհմիություն” ճյուղային միության նախագահ      

2. Վահե Բարսեղյան - ՀՀ  Էներգետիկայի  և  բնական  պաշարների նախարարություն արհեստակցական կազմակերպության նախագահ 

3. Դոլինյան Յուրիկ - “Հայկական ատոմային էլեկտրակայան” արհեստակցական կազմակերպության   նախագահ              

4. Երեմյան Տաթևիկ - “Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շինարարություն” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

5. Զաքարյան Արամ - “Էներգետիկայի  գիտահետազոտական ինստիտուտ” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

6. Թելյան Աստղիկ - “Սյունէներգաշին”  արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

7. Բաղդասարյան Արամ - “Հայատոմ” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

8. Հակոբյան Հակոբ - “Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

9. Մխիկյան Հրաչյա - “Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր” արհեստակցական կազմակերպության  նախագահ

10. Մուրադյան Արտեմ - “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

11.Սահակյան Էդուարդ - “Երևանի ջերմաէլեկտրակայան” արհեստակցական կազմակերպության  նախագահ

 

 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԿԱԶՄԸ

 

1. Մարկոսյան Արծվիկ - “Հայատոմ” արհկոմի նախագահ

2. Մանուկյան Մանուկ - “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” արհեստակցական կազմակերպության  նախագահի տեղակալ

3. Գասպարյան Ալլա - <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> արհեստակցական կազմակերպություն