Երևան, 22.10.2021

Կայքի հին տարբերակը

«ԷԼԵԿՏՐԱԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail: alkarina@mail.ru  հեռ.582-492

Ալոյան Կարինե Գագիկի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ
 
Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 8
Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 8569
Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 8
                        այդ թվում`
                            կազմակերպության 8

  

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

Կոստանդյան Մարինե - ՃՀՄ-ի հաշվապահ

Չիբուխչյան Հասմիկ - ՃՀՄ-ի մասնագետ

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ  ԿԱԶՄԸ

 

1. Ալոյան Կարինե - ՀՀ “Էլեկտրաարհմիություն” ճյուղային միության նախագահ      

2. Վահե Բարսեղյան - ՀՀ  Էներգետիկայի  և  բնական  պաշարների նախարարություն արհեստակցական կազմակերպության նախագահ 

3. Դոլինյան Յուրիկ - “Հայկական ատոմային էլեկտրակայան” արհեստակցական կազմակերպության   նախագահ              

4. Երեմյան Տաթևիկ - “Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շինարարություն” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

5. Զաքարյան Արամ - “Էներգետիկայի  գիտահետազոտական ինստիտուտ” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

6. Թելյան Աստղիկ - “Սյունէներգաշին”  արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

7. Բաղդասարյան Արամ - “Հայատոմ” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

8. Հակոբյան Հակոբ - “Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

9. Մխիկյան Հրաչյա - “Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր” արհեստակցական կազմակերպության  նախագահ

10. Մուրադյան Արտեմ - “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

11.Սահակյան Էդուարդ - “Երևանի ջերմաէլեկտրակայան” արհեստակցական կազմակերպության  նախագահ

 

 

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԿԱԶՄԸ

 

1. Մարկոսյան Արծվիկ - “Հայատոմ” արհկոմի նախագահ

2. Մանուկյան Մանուկ - “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” արհեստակցական կազմակերպության  նախագահի տեղակալ

3. Գասպարյան Ալլա - <<Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր>> արհեստակցական կազմակերպություն