Երևան, 23.01.2022

Կայքի հին տարբերակը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ

 

N

թիվ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Վավերացվել է

Ուժի մեջ է մտել

100*

Համարժեք աշխատանքի դիմաց տղամարդկանց և կանանց հավասար վարձատրման մասին

21.12.1993

29.07.1995

111*

Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում խտրականության մասին

21.12.1993

29.07.1995

122

Զբաղվածության բնագավառում քաղաքականության մասին

21.12.1993

29.07.1995

135

Աշխատավորների ներկայացուցիչների մասին

21.12.1993

29.07.1995

151

Պետական ծառայության բնագավառում աշխատանքային հարաբերությունների մասին

21.12.1993

29.07.1995

174

Խոշոր արդյունաբերական վթարների կանխման մասին

06.11.1995

03.01.1997

176

Հանքահորերում անվտանգության և առողջության  մասին

12.10.1998

27.04.2000

98*

Կոլեկտիվ բանակցություններ կազմակերպելու և վարելու իրավունքի սկզբունքների կիրառման մասին

24.09.2003

12.11.2003

105*

Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին

25.10.2004

17.12.2005

17

Արտադրական պատահարների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցելու մասին

25.10.2004

17.12.2004

81

Արդյունաբերությունում  և առևտրում Աշխատանքի տեսչության մասին

25.10.2004

17.12.2005

95

Աշխատավարձի պաշտպանության մասին

25.10.2004

17.12.2005

29*

Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի մասին

25.10.2004

17.12.2005

131

Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մասին

13.12.2004

29.04.2006

144

Աշխատանքի միջազգային նորմերի կատարմանն աջակցելու համար եռակողմ խորհրդակցությունների մասին

13.12.2004

29.04.2006

154

Կոլեկտիվ բանակցություններին աջակցելու մասին

13.12.2004

29.04.2006

160

Աշխատանքի վիճակագրության մասին

13.12.2004

29.04.2006

150

Աշխատանքի հարցերի կարգավորման`  դերի, գործառույթների, կազմակերպման մասին

28.02.2005

18.05.2006

173

Գործատուի անվճարունակության դեպքում աշխատողների պահանջների պաշտպանության մասին

28.02.2005

18.05.2006

18

Մասնագիտական հիվանդությունների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցման մասին

28.02.2005

18.05.2005

94

Պետական մարմինների կողմից կնքվող պայմանագրերում աշխատանքային հոդվածների մասին

28.02.2005

18.05.2006

87*

Միավորման ազատության և կազմակերպելու իրավունքի պաշտպանության մասին

22.03.2005

02.01.2006

182*

Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին

22.03.2005

02.01.2006

132

Վճարովի արձակուրդների մասին /վերանայված/

03.10.2005

27.01.2006

14

Ամենշաբաթյա հանգստի մասին /արդյունաբերության ոլորտում/

03.10.2005

27.01.2006

143

Միգրանտ աշխատողների մասին /լրացուցիչ դրույթներ/

03.10.2005

27.01.2006

26

Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման ընթացակարգի մասին

03.10.2005

27.01.2006

138*

Նվազագույն տարիքի մասին

03.10.2005

27.01.2006

97

Զբաղվածության համար միգրացիայի մասին /վերանայված/

03.10.2005

27.01.2007

Ծանուցում.

* - հիմնարար կոնվենցիա